Z deweloperem Eko-Park mieliśmy przyjemność współpracować przy kilku projektach. Jednym z nich była prestiżowa inwestycja „Eko-Park”, zlokalizowana na warszawskim Mokotowie. Składała się ona z kilku etapów – naming każdego z nich inspirowany był muzyką. Biorąc pod uwagę zarówno charakter inwestycji (wysoka jakość, prestiż), jak i odwołania do muzyki klasycznej, uzasadnionym było nazwanie ostatniego etapu „Finale”.

Co zrobiliśmy?

  • Przeprowadziliśmy skrupulatną analizę grupy docelowej.
  • Opracowaliśmy kreację spójną za założeniami komunikacyjnymi marki.
  • Stworzyliśmy unikalne materiały poligraficzne.