Amex Group zajmuje się dystrybucją oraz produkcją artykułów piśmienniczych i kreatywnych (branża PBS). W swojej ofercie ma kilkanaście znanych, międzynarodowych brandów oraz – do niedawna – kilka własnych. Do niedawna, ponieważ firma powierzyła nam zadanie uporządkowania portfela marek i stworzenia nowej architektury. Po analizach wykazaliśmy, że należy ją budować na bazie marki Memoboards, której produkty są nie tylko sprzedawane, ale również wytwarzane w ramach Amex Group. Tak powstała parasolowa marka MemoBe, oparta na trzech liniach: Trendy, Creative i Original.

Co zrobiliśmy?

  • Przeprowadzenie audytu marek.
  • Przebudowa dotychczasowej architektury marek.
  • Opracowanie strategii marki i brand booka.
  • Stworzenie nowej marki MemoBe.
  • Stworzenie systemu identyfikacji.
  • Stworzenie wzorcowych opakowań dla różnych grup produktowych.